Tillverkarvägen 20, 187 66 Täby

Monitorliftar

E-tentamen har blivit ett allt vanligare inslag på Högskolor och Universitet.

Vi erbjuder en unik lösning där monitorerna enkelt kan höjas och sänkas för att skapa de rätta förutsättningarna för både studenter och lärare.

Idén till dessa monitorliftar kom från Uppsala Universitet som under början av 2018 börjat fundera på hur man ska anpassa sina lokaler till att kunna användas för de E-tentamen som blir allt vanligare. De ville att bildskärmen skulle ”försvinna” när de aktuella platserna inte användes så att de inte skymmer tentamenvakternas möjlighet till att övervaka rummet.

Monitorliften är mycket flexibel och den kan anpassas till bord i alla tänkbara storlekar.

Välkommen att höra av er till Jonas Tjärnhell på 0730-316164 eller jonas.tjarnhell@workmotions.com för mer information.

WorkMotions Monitorlift uppfyller allt det som ett universitet behöver för att ha kvar flexibiliteten i sina lokaler.

Monitorliften är bra både ur ett kostnads- och ett miljömässigt perspektiv eftersom man inte behöver köpa helt nya bord utan det går utmärkt att använda befintliga tentamensbord.

Monitorliften är mycket flexibel och den kan anpassas till bord i alla tänkbara storlekar.