Tillverkarvägen 20, 187 66 Täby

VÅRT TEAM OCH FÖRETAGET

Vi är ett starkt team med ett gemensamt mål: utveckla och leverera innovativa produkter som ökar välbefinnande på jobbet! Vår vilja att bistå kunden i sina projekt på allra bästa sätt genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vi har ett mycket starkt nätverk av kunniga leverantörer så testa oss gärna!

Vi som är WorkMotions:

Jonas Tjärnhell – VD
Magnus Lindqvist – Försäljning
Eric Hulth – Försäljning
Thomas Bödefeld – Försäljning
Lars Ehnhage – Produktutveckling och forskning
Josephine Färlin – Marknad
Jens Hansson – Finans
Andreas Dahlin – Teknisk Rådgivare
Thor Birkmand – Export

Magnus Lindqvist

Försäljning
mail:magnus.lindqvist at workmotions.com
tel: +46 70 511 93 43

 

 

Jonas Tjärnhell

VD
mail:jonas.tjarnhell at workmotions.com
tel: +46 730 31 61 64