Tillverkarvägen 20, 187 66 Täby

Världsunik studie från Linköpings Universitet!

äntligen är det kliniskt bevisat, rörelse är bättre än statisk position!

Här är några av de positiva effekter som forskarna vid Linköpings Universitet kom fram till att datoranvändare får då de arbetar med ett dynadesk jämfört med ett vanligt höj- och sänkbart skrivbord:
• Ökad upplevd livskvalitet
• Lägre upplevda stressnivåer
• Högre styrka i nacke och skuldror
• Högre produktivitet
• Minskade nivåer av inflaMmatoriska proteiner i musklerna
• Mindre smärta i nacke och kappmuskulaturen (trapezius)

Klicka på länken för att ladda ner rapporten från den Kliniska studien från Linköpings Universitet